Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

 DZ. URZ. 2022.47
Ogłoszony: 14.01.2022

 

Pliki do pobrania