Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji

 DZ. URZ. 2022.48
Ogłoszony: 19.01.2022

 

Pliki do pobrania