Decyzja nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych

 DZ. URZ. 2022.58
Ogłoszony: 20.01.2022

 

Pliki do pobrania