Decyzja nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego

 DZ. URZ. 2022.59
Ogłoszony: 20.01.2022

 

Pliki do pobrania