Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

 DZ. URZ. 2022.61
Ogłoszony: 20.01.2022

 

Pliki do pobrania