Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów

 DZ. URZ. 2022.66
Ogłoszony: 04.02.2022

Pliki do pobrania