Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

 DZ. URZ. 2022.67
Ogłoszony: 04.02.2022

Pliki do pobrania