Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji

 DZ. URZ. 2022.70
Ogłoszony: 22.02.2022

Pliki do pobrania