Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

 DZ. URZ. 2022.74
Ogłoszony: 22.02.2022

Pliki do pobrania