Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 DZ. URZ. 2022.75
Ogłoszony: 22.02.2022

Pliki do pobrania