Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji

 DZ. URZ. 2022.76
Ogłoszony: 22.02.2022

Pliki do pobrania