Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

 DZ. URZ. 2022.84
Ogłoszony: 02.03.2022

Pliki do pobrania