Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

 DZ. URZ. 2022.85
Ogłoszony: 02.03.2022

Pliki do pobrania