Zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

 DZ. URZ. 2022.86
Ogłoszony: 02.03.2022

Pliki do pobrania