Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji

DZ. URZ. 2022.87
Ogłoszony: 02.03.2022

 

Pliki do pobrania