Zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

 DZ. URZ. 2022.117
Ogłoszony: 04.03.2022

Pliki do pobrania