Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

 DZ. URZ. 2022.123
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania