Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

 DZ. URZ. 2022.126
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania