Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

 DZ. URZ. 2022.127
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania