Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji

DZ. URZ. 2022.128
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania