Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego

DZ. URZ. 2022.129
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania