Zarządzenie nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2022.130
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania