Zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru

DZ. URZ. 2022.131
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania