Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

DZ. URZ. 2022.132
Ogłoszony: 08.03.2022

Pliki do pobrania