Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji

DZ. URZ. 2022.133
Ogłoszony: 10.03.2022

Pliki do pobrania