Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych wykorzystywanych w publicznych sieciach telefonii komórkowej

 DZ. URZ. 2022.134
Ogłoszony: 10.03.2022

Pliki do pobrania