Zarządzenie nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji

 DZ. URZ. 2022.135
Ogłoszony: 10.03.2022

Pliki do pobrania