Zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych

DZ. URZ. 2022.136
Ogłoszony: 10.03.2022

Pliki do pobrania