Zarządzenie nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia metod i form wykonywania zadań Policji z użyciem środków łączności radiowej

DZ. URZ. 2022.137
Ogłoszony: 10.03.2022

Pliki do pobrania