Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych

 DZ. URZ. 2022.138
Ogłoszony: 10.03.2022

Pliki do pobrania