Zarządzenie nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów

 DZ. URZ. 2022.141
Ogłoszony: 11.03.2022

Pliki do pobrania