Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostępu Policji do danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)

 DZ. URZ. 2022.146
Ogłoszony: 18.03.2022

Pliki do pobrania