Zarządzenie nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

DZ. URZ. 2022.148
Ogłoszony: 18.03.2022

Pliki do pobrania