Zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego

DZ. URZ. 2022.149
Ogłoszony: 18.03.2022

Pliki do pobrania