Zarządzenie nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

DZ. URZ. 2022.150
Ogłoszony: 18.03.2022

Pliki do pobrania