Zarządzenie nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń

 DZ. URZ. 2022.152
Ogłoszony: 22.03.2022

Pliki do pobrania