Zarządzenie nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji

 DZ. URZ. 2022.153
Ogłoszony: 22.03.2022

Pliki do pobrania