Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie organizacji, zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

 DZ. URZ. 2022.157
Ogłoszony: 01.04.2022

 

Pliki do pobrania