Zarządzenie nr 50 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

 DZ. URZ. 2022.158
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania