Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych

DZ. URZ. 2022.160
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania