Zarządzenie nr 52 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2022.161
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania