Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

DZ. URZ. 2022.162
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania