Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

 DZ. URZ. 2022.163
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania