Zarządzenie nr 56 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

DZ. URZ. 2022.170
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania