Zarządzenie nr 57 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

 DZ. URZ. 2022.171
Ogłoszony: 05.04.2022

Pliki do pobrania