Zarządzenie nr 58 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji

 DZ. URZ. 2022.172
Ogłoszony: 05.04.2022

Pliki do pobrania