Zarządzenie nr 59 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

 DZ. URZ. 2022.174
Ogłoszony: 07.04.2022

Pliki do pobrania