Zarządzenie nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie działań policyjnych związanych z bezpieczeństwem imprez sportowych

DZ. URZ. 2022.176
Ogłoszony: 11.04.2022

Pliki do pobrania