Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje oraz wykonywania zadań krajowego punktu kontaktowego ustanowionego na potrzeby działania tego systemu

 DZ. URZ. 2022.181
Ogłoszony: 26.04.2022

Pliki do pobrania