Zarządzenie nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych

DZ. URZ. 2022.183
Ogłoszony: 11.05.2022

Pliki do pobrania